Νεοφιλελεύθερη/Νεοσυντηρητική εκπαίδευση και αντίσταση εντός/εναντίον του Καπιταλισμού της Εξαθλίωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας Neo-Liberal/Νεοσυντηρητική (Education and Resistance within/against Immiseration Capitalism: the case of Greece)

Hill, Dave (2013) Νεοφιλελεύθερη/Νεοσυντηρητική εκπαίδευση και αντίσταση εντός/εναντίον του Καπιταλισμού της Εξαθλίωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας Neo-Liberal/Νεοσυντηρητική (Education and Resistance within/against Immiseration Capitalism: the case of Greece). ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΙΔΕΟΔΡΌΜΙΟ (Paidagōgiko Ideodromio/Pedagogical Path of Ideas), 4 (1). pp. 77-100. ISSN 1792-7471

[img]
Preview
Text
Published Version
Available under the following license: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (8MB) | Preview

Abstract

Αυτή η μελέτη προσφέρει μια πανοραμική θεώρηση σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος, ο Καπιταλισμός της Εξαθλίωσης, εξετάζω τον σύγχρονο νεοφιλελεύθερο μαζί και συντηρητικό καπιταλισμό της λιτότητας και τον «ταξικό του πόλεμο εκ των άνω», με ειδική αναφορά στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, Οργή, Ανάλυση και Ακτιβισμός εντός/εναντίον του Καπιταλισμού της Εξαθλίωσης, υποστηρίζω ότι υπάρχει ανάγκη για Οργή (με βάση την μαρξιστική ταξική ανάλυση), Ακτιβισμό, με Πρόγραμμα, Οργάνωση και Στρατηγική. Κατόπιν, ασχολούμαι με τον Ακτιβισμό, την ανάλυση και τη Στρατηγική τόσο με όρους εκλογικού συστήματος όσο και με όρους άμεσου, εξωκοινοβουλευτικού ακτιβισμού, θεωρώντας και τους δύο απαραίτητους. Στο τρίτο μέρος, περιγράφω τα κύρια χαρακτηριστικά του Νεοφιλελευθερισμού, Νεοσυντηρητισμού και της Εκπαίδευσης για τον Καπιταλισμό της Λιτότητας και της Εξαθλίωσης, αντιπαραβάλλοντάς το , στο τέταρτο μέρος, με τον Ακτιβισμό στην Αρένα της Εκπαίδευσης: Κριτική Παιδαγωγική, Σοσιαλιστική Εκπαίδευση. Εδώ, συνοψίζω τις βασικές απόψεις της κριτικής παιδαγωγικής και της σοσιαλιστικής εκπαίδευσης. Στο πέμπτο μέρος, Αντίσταση, Εξέγερση, Εκδίκηση και Στρατηγικός Ακτιβισμός, επιστρέφω στην αντίσταση και στην Εκδίκηση, θεωρώντας ότι πρέπει να είναι στρατηγικά εστιασμένες. Αυτή η μελέτη όντας μια πανοραμική μελέτη, αποτελεί ως εκ τούτου αναγκαστικά μια περιληπτική μελέτη, με κάποια σημεία της να βασίζονται σε εκτεταμένη βιβλιογραφία. //////// This study offers a panoramic view into four parts. In the first part, Capitalism poverty, examines the contemporary neoliberal capitalism together and conservative austerity and "class war from above", with special reference to Greece. In the second part, Wrath, Analysis and Activism within / against Capitalism poverty, support the need for Rage (based on Marxist class analysis), activism, with Program, Organization and Strategy. Then I deal with activism, analysis and strategy both in terms of the electoral system and with direct terms, extra-parliamentary activism, considering both necessary. In the third part, I describe the main characteristics of neoliberalism, neoconservatism and Education for Capitalism austerity and poverty, contrasting it to the fourth place, with activism in Circus Education: Critical Pedagogy, Socialist Education. Here, I summarize the key aspects of pedagogy and education socialist criticism. In the fifth part, Resistance, Rebellion, Revenge and Strategic Activism, back on the resistance and revenge, believing that it must be strategically focused. This study being a panoramic study is therefore necessarily a brief study, with some points based on an extensive literature.

Item Type: Journal Article
Faculty: ARCHIVED Faculty of Health, Social Care & Education (until September 2018)
Depositing User: Repository Admin
Date Deposited: 24 Apr 2015 08:03
Last Modified: 09 Sep 2021 19:02
URI: https://arro.anglia.ac.uk/id/eprint/550577

Actions (login required)

Edit Item Edit Item